Bezoekregeling WZC St.Maria

Gepubliceerd op 13 mei 2020 om 11:39

Bezoekregeling Woonzorgcentrum Sint Maria

Update 13/05/2020

Beste familie,

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft de woonzorgcentra de mogelijkheid om vanaf maandag 18 mei – onder de meest strikte veiligheidsmaatregelen – bezoek aan de bewoners te organiseren.

 

Zowel onze bewoners als ons personeel is virusvrij gebleven; wij willen dat graag zo houden.

 

In overleg met de coördinerend en adviserend arts zullen wij daarom volgende week maandag 18 mei en dinsdag 19 mei een zeer beperkt aantal bezoeken toelaten op duidelijk afgesproken tijdstippen en in een proefopstelling die de nodige veiligheid garandeert.

 

Deze bezoeken gaan niet door op de kamer van uw familielid, maar op een beveiligde plaats in het lokaal dienstencentrum Het Sluisken.

 

Er zal slechts één familielid per bewoner toegelaten worden. Dit dient elke keer dezelfde bezoeker te zijn. De familie overlegt onderling wie deze bezoeker wordt; wij vragen u daarbij in eerste instantie rekening te houden met de noden van de bewoner. Alleen dit familielid krijgt een persoonlijke afspraak en een schrijven met daarin een uitgebreide toelichting onder welke voorwaarden dit bezoek kan plaatsvinden en waaraan hij/zij zich te houden heeft. Het tijdstip en de dag kan u niet zelf bepalen.

 

Na de twee dagen op proef zullen we evalueren of deze uitgewerkte bezoekregeling voldoende veilig is. Het geeft ons de ruimte om – indien nodig – één en ander bij te sturen en bijkomende maatregelen te treffen.

 

Vanaf maandag 25 mei stellen we een bezoekregeling op die het mogelijk zou moeten maken dat elke bewoner hopelijk één keer per week bezoek kan krijgen. De bezoekmomenten gaan door tijdens werkdagen in een beperkt tijdslot van twintig minuten per bezoek.

 

Wij vragen dus nog wat geduld; niet iedereen kan tezelfdertijd op bezoek.

 

Dit schrijven wordt alleen aan de contactpersoon van de bewoner toegestuurd. Wij zullen deze brief ook op de blog www.sintmariabrecht.be publiceren.

 

Voor alle duidelijkheid: deze regeling geldt niet voor de families van wie de bewoner op dit moment palliatief-terminaal is. Zij hebben reeds een buitengewone bezoekregeling die in overleg met behandelend arts en directie afgesproken is.

 

Hartelijke groet,

 

Frank Willeme

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.