COVIDALARM op VLINDERTUIN!                                                                                                                           12/08/2022

Beste bezoekers, familie en bewoners,

 

Naar aanleiding van enkele COVID-besmettingen op de Vlindertuin zijn wij genoodzaakt om terug maatregelen in te voeren (op de Vlindertuin, gelijkvloers).

Om het aantal besmettingen te kunnen beperken vragen wij met aandrang aan het bezoek van de vlindertuin om volgende afspraken na te leven (en dit tot nader order):

 • Alle bezoekers van de vlindertuin dragen tijdens gans hun bezoek een chirurgisch mondmasker.
 • Wij adviseren om het bezoek tijdelijk te beperken en geen onnodig bezoek mee binnen te brengen
 • Er zullen tot nader order géén dienstoverschrijdende activiteiten doorgaan voor de Vlindertuin
 • Uitstappen voor bewoners van Vlindertuin worden uitgesteld naar latere datum
 • Indien u zich ziek voelt, gelieve thuis te blijven!

 

Wij doen onze uiterste best om de besmettingen tegen te houden maar uit ervaring van de vorige keren hebben we al geleerd dat dit héél moeilijk is.  Zeker als mensen in een gemeenschap leven in een open huis zoals hier. 

 

Wij bedanken alvast iedereen voor zijn begrip en medewerking en hopen samen met jullie dat we de besmettingen tot een minimum kunnen beperken!

 

Directie, hoofdverpleegkundigen, diensthoofd ergo en CRA

 


Bezoekregeling vereenvoudigd

                                                                                                                                                                                         21/04/2022

Beste bezoekers,

Onze bezoekregeling is vereenvoudigd, op alle afdelingen geldt:

* Draag ALTIJD een chirurgisch mondmasker (FFP masker blijft aangeraden).

* Blijf thuis als u zich ziek voelt.

* Geen beperkingen meer op aantal bezoekers.

 

 


 

Corona uitbraak!

 

                                                                                                                                                                                          04/04/2022

Beste familie, bezoekers   

                                                                                                                  

Door de Corona uitbraak op de Boomgaard en het Bloemenhof gelden volgende maatregelen tot nader order:

* 1 vaste bezoeker per bewoner

* Het dragen van FFP2 masker is verplicht! (geen chirurgisch)

Deze maatregelen zijn enkel van toepassing op de Boomgaard en het Bloemenhof.

 

Corona Update 

                 

              Brecht, 31 maart 2022Beste Bewoners, familie, bezoeker

 

Op dit ogenblik hebben we een uitbraak van Corona op de eerste verdieping,  op de afdelingen Boomgaard en Bloemenhof.

Om deze reden willen wij er nog eens de nadruk op leggen dat jullie als bezoeker, het mondmasker steeds goed dragen gedurende GANS het bezoek.

Wij zouden graag hebben dat jullie (zowel bewoners die niet besmet zijn, als familie) contact vermijden met bewoners van onze andere afdelingen om zo het virus niet verder te verspreiden. 

Daarom raden wij jullie ook af om naar de cafetaria te gaan. Gaan jullie toch naar de cafetaria gelieve dan niet met andere bezoekers samen aan 1 tafel te zitten.

Bewoners die besmet zijn zitten in isolatie op hun kamer gedurende 10 dagen. Voor hen gelden andere maatregelen. Gelieve hiervoor steeds het verzorgend personeel van de afdeling te contacteren.

Deze maatregelen gelden tot de besmetting voorbij is of tot onze laatste bewoner uit quarantaine is.

Wij reken hiervoor op jullie medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

CRA – directie – ergo – hoofverpleegkundigen WZC St.-Maria

 

Nieuwe Corona maatregelen!

 

                                                                                                                                                                         Brecht 16 maart ’22

 

Beste bewoner, familie, bezoeker,

 

Na overleg met de directie, CRA, ergo en hoofdverpleegkundigen hebben we goed nieuws te melden i.v.m. de corona maatregelen.

Ook wij gaan onze maatregelen versoepelen. Hieronder een oplijsting van de veranderingen:

 • Personeel, vrijwilligers, pedicure, kapper,… moeten geen FFP2 masker meer dragen. Vanaf nu dragen zij een chirurgisch mondmasker.
 • Bezoekers moeten een chirurgisch mondmasker dragen gedurende gans het bezoek (dus niet eten en drinken op de kamer.). En dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Bezoekers zijn niet meer beperkt in aantal.
 • Bewoners moeten geen mondmasker meer dragen.
 • De plexischermen zullen stelselmatig weggehaald worden van de tafels.
 • Activiteiten mogen terug over de diensten heen gebeuren zonder beperking op het aantal deelnemers.
 • In de cafetaria gelden de horeca regels voor bewoners en bezoekers.
 • Bezoekers mogen hun familielid in het salon bezoeken of bij de activiteit aanschuiven vermits het mondmasker gedragen moet worden.
 • Wij blijven actief inzetten op ventilatie in alle ruimtes!

Wij rekenen op jullie begrip! Wij hopen er samen met jullie een mooie tijd van te maken voor onze bewoners!

 

Met vriendelijke groeten

CRA – directie – ergo – hoofverpleegkundigen WZC St.-Maria

Corona maatregelen

 

                                                                                                                                                                   Brecht, 13 januari 2022

 

Beste familie, bezoeker, bewoner,

 

Er zijn strengere maatregelen in de woonzorgcentra. Een aantal onder u hebben reeds gemerkt dat onze personeelsleden, vrijwilligers, bezoekende huisartsen en andere hulpverleners overschakelt zijn naar een ander type mondmasker. Deze zogenaamde FFP2-maskers houden nog meer mogelijke coronadeeltjes tegen en beschermen kwetsbare bewoners tegen infectie. Deze bijkomende inspanning moet voorkomen dat de uiterst besmettelijke variant Omikron opnieuw slachtoffers maakt in de woonzorgcentra.

 

Het Agentschap registreerde ondertussen uitbraken in een zestigtal woonzorgcentra. Voor ondertussen meer dan dertig woonzorgcentra is er eveneens een aanzienlijke uitval van personeelsleden waardoor de zorg voor de bewoners in het gedrang komt. Vandaar dat we u als bezoeker, familie en medebewoner uiterst dringend oproepen om de hygiënemaatregelen meer dan louter plichtsbewust op te volgen en dit in het belang van uzelf, uw familie, de vrijwilligers en het personeel.

 

In het kort een overzicht van wat van uiterst belang is om besmetting met het virus te voorkomen:

 

 • Kom NIET OP BEZOEK indien:
  • je symptomen van covid hebt, laat dan een PCR test afnemen;
  • je een Covid 19 infectie hebt, je mag gedurende minimum 10 dagen niet op bezoek komen;
  • je een hoog risicocontact hebt opgelopen, je mag gedurende 10 dagen niet op bezoek komen, ongeacht je vaccinatiestatus.

 

 • Draag ALTIJD en gedurende het bezoek (ook op de KAMER) op een correcte manier een nieuw, zuiver chirurgisch mondmasker (mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar). Bij voorkeur adviseren wij een FFP2-masker aan; zij beschermen niet alleen de bewoner beter maar ook uzelf. Schaf voor uw bezoek bij de apotheek FFP2-maskers aan.

 

 

 

 

Lees verder op de volgende bladzijde

 • NOOIT meer dan TWEE bezoekers tegelijkertijd op bezoek in het woonzorgcentrum (inclusief kinderen, kleinkinderen…)

 

 • Tijdens een bezoekmoment slechts één bewoner/bewonerskoppel bezoeken. Snel nog gedag gaan zeggen bij een andere bewoner KAN NIET. Verlaat via de kortste weg de voorziening; blijf niet langer dan nodig in het gebouw (blijven napraten met de buurvrouw/kennis kan u nog altijd buiten, in open lucht en op voldoende afstand).

 

 

 • Laat altijd de DEUR van de bewonerskamer tijdens uw bezoek OPEN. Deze variant blijft langer en in een meer besmettelijke vorm in de lucht hangen. Ventilatie/verluchting is meer dan ooit een noodzakelijke maatregel om besmettingen te voorkomen.

 

 • Handen regelmatig wassen/ontsmetten ALTIJD voor het woonzorgcentrum te betreden en elke keer indien u vermoedelijk verontreinigde zaken hebt aangeraakt (o.a. uw mondmasker, een zakdoek, deurklinken, enz…).

 

 

Het cafetaria van ons dienstencentrum blijft van 14  tot 16 uur voor bewoners en hun bezoek van het woonzorgcentrum, de serviceflats van Het Sluisken en de aanleunwoningen toegankelijk mits het voorleggen van een geldig CST (covid save ticket).

Ook hier geldt een strikte mondmaskerplicht. Pas op het moment dat u neerzit aan tafel mag het mondmasker af. Bewaar zo veel mogelijk voldoende afstand.

 

 

Hou het voor je bewoner, jezelf en onze vrijwilligers en personeelsleden veilig.

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

bron/brief

Maatregelen voor bewoners en bezoekers

 

Bewoners:

 • De plastiek schermen staan terug op de tafels in de eetzaal
 • Bewoners zetten het mondmasker op tijdens de zorg
 • Bewoners zetten het mondmasker op bij verlaten van de kamer
 • Bewoners zetten het mondmasker op bij transfers
 • Bewoners zetten het mondmasker op tijdens bezoek op de kamer
 • Bewoners in kamerisolatie worden na 7d terug getest maar mogen na 1e negatieve test de kamer verlaten.  Verhoogde waakzaamheid naar symptomen gedurende deze periode!
 • Blijven op de eigen afdeling tot nader order

 

 

Bezoek:

 • CHIRURGISCH mondmasker gedurende gans het bezoek.  Géén stoffen, geen van gemeente Brecht, enkel de chirurgische.  Indien vies en vuil: geef er een proper van ons
 • Géén bezoek in gemeenschappelijke ruimtes, ineens naar de kamer en zo snel mogelijk het rusthuis verlaten
 • Kamerdeur open tijdens bezoek en liefst raam op kier = ventilatie
 • Verboden te eten en drinken tijdens bezoek
 • Mondmasker opzetten bij de bewoner tijdens hun bezoek
 • Geen bezoek op verschillende afdelingen tijdens 1 bezoekmoment
 • Buiten blijven als ze zich niet goed voelen

 

Activiteiten:

 • Alle activiteiten gebeuren op de eigen dienst in kleine groepen
 • Er worden géén afdelingen meer gemixt (sjoelen, breien,….)
 • Bewoners zetten mondmasker op tijdens de activiteiten
 • Ruimtes worden voldoende geventileerd gedurende de activiteiten, ook tijdens de maaltijden

Maatregelen Corona

                                                                                                                                                                Brecht, 12 november 2021

Vanwege de oplopende besmettingen willen we de maatregelen voor de bezoekers nog even in de kijker zetten:

Het dragen van een chirurgisch mondmasker is VERPLICHT, ook op de kamer!
Als u toekomt moet u zich registreren en uw handen ontsmetten.
Tijdens het bezoek blijft de deur van de kamer open.
Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijk komen.
Het bezoek mag niet eten of drinken op de kamer.
In het Dienstencentrum/Cafetaria " t' Sluisken" wordt een een Covid-Safe ticket  (CST) gevraagd aan de bezoekers. (Niet nodig voor onze bewoners)

We hebben voor al onze bewoners een Covid-Safe ticket aangevraagd, dit kunt u op het onthaal vragen als u dit nodig heeft voor buiten het WZC. Ook een uittreksel van de identiteitskaart kunt u vragen.

 

Belangrijk bericht!

Beste familie,                                                                                                                                       Brecht, 27 september 2021

 

Woensdag 6/10 zullen onze bewoners hun derde vaccin krijgen tegen Covid-19.

 

Indien u dit NIET wenst voor uw familielid, gelieve u voor 29/9 te wenden tot het onthaal of 1van de hoofdverpleegkundigen.

 

Dank u

 

 

                                                                                                                                                            Brecht, 13 september 2021

Beste bezoekers en bewoners,

 

Conform de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid, en dankzij de hoge vaccinatiegraad bij onze bewoners en medewerkers, mogen en kunnen we weer een aantal maatregelen versoepelen in WZC Sint-Maria en LDC Het Sluisken.

We zijn heel blij te kunnen meedelen Het Sluisken vanaf 13 september terug geopend zal zijn voor iedereen van 13.30u-16u van maandag tot en met vrijdag.  De maximale capaciteit in het cafetaria bedraagt 80 personen, er kan niet gereserveerd worden. Het maximum aantal personen per tafel vervalt. Er kan ook terug besteld worden aan de toog.

Bij het betreden van het restaurant/cafetaria is iedereen gebonden aan de horecaregels en dient er dus een mondmasker gedragen worden bij verplaatsing. Zowel de neus als mond moeten uiteraard bedekt zijn.  

 

De bewoners van WZC Sint-Maria mogen terug dienstoverschrijdend deelnemen aan activiteiten zonder een mondmasker te dragen. Ook bezoekjes van bewoners bij elkaar op de kamer zijn terug toegelaten, eveneens zonder mondmasker.

Voor een bezoek aan de kapper is een mondmasker nog wel verplicht (contactberoep).

 

Bezoekers dragen hun mondmasker, ook op de kamer, voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners en collega’s. We behouden het maximum van 2 bezoekers tegelijkertijd in de kamer. Ook drinken en/of eten tijdens bezoek op de kamer wordt nog niet toegestaan.

 

Het ontsmetten van de handen van bezoekers bij aankomst in het WZC blijft verplicht. En je registreren bij aankomst stellen we zeer hard op prijs. Op die manier kunnen we gericht en snel handelen bij een eventuele besmetting.

 

U wordt alvast bedankt voor uw inzet.

 

Met vriendelijke groeten,

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

 

 

                                                                                                                                                                 Brecht 20 augustus 2021

 

Beste bewoner, bezoeker, familielid, 

 

De komende maanden zullen cruciaal zijn in het beheersbaar houden van de Covid-19 besmettingen.

De bewoners van de woonzorgcentra waren bij de eersten om gevaccineerd te worden. Ondertussen zijn er meer besmettelijkere varianten en zijn er in een aantal woonzorgcentra (beperkte) uitbraken ondanks een hoge vaccinatiegraad.

 

Ondertussen dient iedereen de coronamaatregelen strikt te blijven volgen. Hoogbejaarden blijken immers zelfs na vaccinatie meer vatbaar te blijven voor de nieuwere varianten.

 

Heel wat bezoekers zijn ondertussen op reis geweest, hebben terug meer sociale contacten en kunnen ongewild een groter risico betekenen voor de bewoners van een woonzorgcentrum. Zelfs zonder zelf symptomen van COVID-19 te hebben kunnen ze door de intensievere contacten drager zijn van het coronavirus en een bron van besmetting zijn.

Vandaar onze oproep om volgende regels verder strikt in acht te nemen:

 • Draag altijd een chirurgisch mondmasker
 • Houd afstand
 • Ontsmet en/of was je handen voor, tijdens en na bezoek
 • Bij het minste vermoeden van mogelijke symptomen, ga naar uw huisarts en kom níét op bezoek
 • Bezoek je je naaste op zijn/haar kamer: beperk het aantal bezoekers tot maximaal TWEE per bezoekmoment, laat de kamerdeur open en ontsmet de kamer na je bezoek – ga bij voorkeur en indien het weer dit toelaat naar buiten; blijf niet langer dan strikt nodig in de gemeenschappelijke ruimtes (gangen – inkomhal – leefruimtes) en kies altijd de kortste en snelste weg naar de uitgang.
 • Bent u om één of andere reden nog niet gevaccineerd, laat dat dan alsnog doen (voorlopig is het nog niet verplicht om een COVID-pas te hebben, bepaalde koepelorganisaties dringen daar bij de overheid echter op aan)

 

Hou het voor je bewoner,  jezelf en onze vrijwilligers en personeelsleden veilig.

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

 

Bron/brief

 

Beste familie en vrienden,

          

Na overleg kunnen we nieuwe versoepelingen aankondigen, we hebben ze voor u kort en duidelijk samengevat.
Wij  rekenen op de goede inzet en medewerking van iedereen voor de gezondheid van onze bewoners en elkaar.

 

 Directie WZC St-Maria

              

  Nieuwe Versoepelingen vanaf maandag 14/6

 

 • Bezoekuur: alle dagen doorlopend bezoek.
 • Verplicht registreren aan de ingang, formuliertje zelf invullen en deponeren in de doos
 • Na inschrijving handen ontsmetten
 • Hoofdingang vooraan is zowel ingang als uitgang
 • Bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker
 • Bewoner draagt enkel een mondmasker bij verplaatsing (dus niet op de kamer)
 • Maximum 2 bezoekers tegelijk per bezoekmoment
 • 1 bewoner bezoeken per bezoekmoment (tenzij men een koppel bezoekt)
 • Bezoeker mag op de kamer niet eten en drinken
 • Geen bezoek mee in de eetzaal tijdens maaltijden, er wordt gewacht op de kamer
 • Cafetaria is open voor alle diensten op maandag-woensdag-vrijdag 13.30 uur tot 16 uur met bediening aan tafel tot 15.45 uur
 • Bij cafetariabezoek draagt iedereen een mondmasker tot men neerzit aan de tafel en men blijft in zijn bubbel (bezoek + bewoner) NIET mengen met andere bezoekers of bewoners!

Nieuwe bezoekregeling vanaf 10 mei

Beste bezoeker, bewoner,

In het persbericht van woensdag 28 maart laatstleden kondigde de overheid versoepelingen aan in de bezoekregeling voor de woon- en zorgcentra waar er een voldoende hoge vaccinatiegraad is bij zowel bewoners als personeelsleden. Voor Sint Maria is dat het geval.

 

Volgens het persbericht mag de versoepeling ingaan vanaf zaterdag 8 mei 2021.

 

Om onze onthaalvrijwilligers nog allemaal te kunnen instrueren over de nieuwe bezoekregeling laten wij deze pas ingaan vanaf MAANDAG 10 MEI 2021.

 

 • Per bezoekmoment kunnen twee bezoekers samen aanwezig zijn. Elke dag mogen er andere mensen – mits inachtneming van alle hygiënische maatregelen en registratieplicht – op bezoek komen, ook kinderen en kleinkinderen (zij moeten fysiek en mentaal de mondmaskerplicht en afstandsregel kunnen naleven!). Dit vergt van alle betrokken families, vrienden en kennissen goede onderlinge afspraken. Kom duidelijk overeen wie op welke dag op bezoek komt. Onze onthaalvrijwilligers volgen de richtlijnen; wanneer er reeds twee personen op bezoek zijn, mogen zij niemand meer toelaten.
 • Het Mondmasker blijft verplicht in het gehele gebouw en gedurende de volledige bezoektijd (behalve onder bepaalde omstandigheden in het cafetaria; verder daarover meer).
 • Verluchten (kamerdeur open laten !!!) is zeker, nu we meer bezoekers per bezoekmoment mogen toelaten cruciaal.
 • Afstand houden van 1,5 meter onderling is één van de belangrijkste preventieve maatregelen.
 • Voor en na het bezoek handen ontsmetten voorkomt overdracht van het virus.
 • Het circulatieplan blijft van kracht (binnen komen met verplichte registratie en handhygiëne via hoofdingang, voor einde bezoektijd via de kortste weg langs zijuitgang parking het gebouw verlaten).
 • Bezoekuren blijven ongewijzigd (elke namiddag van 13.30 tot 15.30 uur ; op woensdagavond van 18 tot 19 uur mits melden op voorhand).
 • Het cafetaria blijft op maandag voorbehouden voor bewoners en bezoekers van de Vlindertuin (gelijkvloers), op woensdag voor Boomgaard en Bloemenhof (eerste verdieping) en vrijdag voor de Bijenkorf (tweede verdieping). De openingstijd blijft onveranderd (van 13.30 tot 15 uur). We mogen echter ook terug bedienen aan de bezoekers. Bestellen en afhalen aan de toog mag NIET. Onze vrijwilligers nemen de bestelling op en bedienen u drankjes aan de tafel. Bij elke verplaatsing in het cafetaria moet u een mondmasker dragen. Pas indien u veilig aan tafel geïnstalleerd bent (bewoner aan één zijde van het spatscherm, bezoekers aan de andere zijde van het spatscherm) mogen de mondmaskers af.
 • Bewoners kunnen bij hun knuffelcontacten op bezoek gaan; zij hebben uitsluitend contact met de samenwonende gezinsleden van het knuffelcontact (dus niet alle kinderen en kleinkinderen uitnodigen die elders wonen tijdens het bezoekmoment).
 • Bij contacten in open lucht (buiten de voorziening) houdt iedereen zich aan de interfederale richtlijnen.

 

Alle bovenstaande versoepelingen zijn onder voorbehoud van het uitblijven van nieuwe besmettingen. Vandaar vragen we met nadruk iedereen zeer oplettend te blijven. Bij het geringste vermoeden dat u mogelijk besmet zou kunnen zijn (risico-contact, zieke huisgenoot, vakantie rode zone, e.a…) vragen wij u met heel veel nadruk NIET op bezoek te komen of de voorziening te betreden.

 

Laat u  - na uitnodiging van het vaccinatiecentrum – AUB vaccineren. U draagt als gevaccineerde bezoeker bij aan de veiligheid van uw bewoner en die van alle medebewoners, hun families en onze personeelsleden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

                                                                                                                                                                   Brecht, 1 maart 2021

De bezoekregeling vanaf 1 maart is als volgt:

2 dezelfde bezoekers per 2 weken, maar niet samen of op dezelfde dag

                                                                                                                                                               Brecht, 18 februari 2021

Beste bezoeker, bewoner

 

Woensdag 17 februari 2021 kondigde men versoepelingen aan.

Om misverstanden te vermijden (want de krant is niet altijd accuraat en ook de nieuwszenders gaan van voorlopige berichten uit), vindt u in de bijlage de integrale persmededeling van het Agentschap terug met in cursief onze toelichting.

Het komt er in het kort op neer dat alle maatregelen gehandhaafd blijven en er slechts een minimale aanpassing is wat de bezoekregeling betreft. Die gaat voor onze voorziening in vanaf maandag 1 maart 2021. In plaats van één vast bezoeker en een wisselend bezoek om de veertien dagen, kunnen om de twee weken twee bezoekers wisselen. Bezoek in de voorziening blijft echter één op één; dus GEEN twee bezoekers op hetzelfde bezoekmoment.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

                                                                                                                                                                 Brecht, 18 februari 2021

PERSMEDEDELING

 

AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID – TASKFORCE COVID-19 ZORG

 

Eerste versoepelingen in de woonzorgcentra bij voldoende hoge vaccinatiegraad

 

Woonzorgcentra waar 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd, kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en met bezoekers. De Taskforce COVID-19 Zorg zet hiermee het advies van de GEMS om in concrete richtlijnen voor de Vlaamse woonzorgcentra.

 

Voor het woonzorgcentrum Sint Maria zijn alle bewoners (100%) gevaccineerd en 99% van de personeelsleden zijn gevaccineerd. De medewerkers kregen hun tweede dosis op zaterdag 13 februari 2021 toegediend. Pas in de loop van 1 maart zal iedereen enige bescherming hebben tegen het oorspronkelijke virus; de immuniteit tegen de nieuwe varianten is onvoldoende gekend. Het immuunsysteem van ouderen werkt ook minder performant. De gepropagandeerde beschermingsgraad zou dus bij de huidige bewonersgroep lager kunnen liggen, zeker tegen de nieuwe varianten. Infecties zijn niet uit te sluiten en voorzichtigheid blijft geboden.

 

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft kennis genomen van het advies van de GEMS over het versoepelen van de werkings- en de bezoekmodaliteiten in de woonzorgcentra. Dit geldt ook voor de assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn met de woonzorgcentra en waar al gevaccineerd is.

 

Voortbouwend op het advies beslist de Taskforce dat de werking en de bezoekersregeling in een woonzorgcentrum gefaseerd kan worden aangepast.

Om meer contact en bezoek mogelijk te maken, moeten eerst deze voorwaarden vervuld zijn:

 

 • 90% van de bewoners en 70% van het personeel moeten volledig gevaccineerd zijn (2 dosissen) Meer contact en bezoek zijn pas mogelijk ten vroegste tien dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen

 

Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, kan het woonzorgcentrum zijn interne werking aanpassen:

 

 • Bewoners kunnen zich dan individueel vrijer bewegen in de voorziening en meer contact hebben met elkaar, zeker binnen de leefgroep. Contacten tussen leefgroepen kunnen opnieuw maar met de nodige aandacht voor afstand om hoogrisicocontact te vermijden. Een aandachtspunt blijft dat hoogrisicocontacten beperkt blijven. Samen eten in het restaurant bijvoorbeeld kan, maar dan liefst met vaste plaatsen en voldoende afstand tussen de leefgroepen. Restaurant en cafetaria blijven gesloten voor externen.
 • In contacten tussen het personeel en tussen het personeel en de bewoners blijven alle preventieve en hygiënemaatregelen van kracht. Ook voor bezoekers geldt een blijvende toepassing van alle preventieve en hygiëne maatregelen.
 • De bewoner kan ook de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor de iedereen in de bevolking. Een wandeling buiten kan met vier contacten. Een winkelbezoek bijvoorbeeld kan, een bezoek aan verschillende familieleden samen niet.

 

Dit wijkt niet af van het huidig beleid in het woonzorgcentrum. Op afdelingsniveau wijzigt er niets. Onze bewoners hebben (mits de algemeen geldende hygiënemaatregelen) onderling contact, eten samen in de eetruimte (de plexischermen zorgen voor veiligheid) en hebben in kleinere groepen activiteiten. Ook onze personeelsleden handhaven alle preventieve en hygiënische maatregelen. Ook bezoekers zullen zich aan de geldende voorschriften dienen te houden. Op dat vlak wijzigt er niets. Bewoners kunnen op de voor hen voorziene dagen tijdens het bezoekuur naar het cafetaria en er iets drinken; voor bezoekers blijft gelden dat wij u geen dranken mogen aanbieden.

Onze bewoners mochten reeds de voorziening verlaten. De algemeen geldende maatregelen buiten de voorziening blijven van kracht.

 

Ook voor het bezoek is er meer mogelijk na de vaccinatie. De Taskforce, in navolging van de GEMS, inspireert zich daarvoor op de nationale regels voor alleenstaanden.

 

 • Elke bewoner kan twee nauwe of knuffelcontacten zien, met fysieke nabijheid dus. Dat gebeurt in een aangepaste ruimte, ook op de kamer is toegelaten.
 • Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.
 • Bijkomend kan de bewoner, net zoals elke burger, buiten bijkomende personen zien, binnen een maximale groep van vier. Ook hier geldt dus de algemene regel.
 • Ondersteuning door de mantelzorger kan, bijvoorbeeld om te helpen tijdens de maaltijd. Dat gebeurt dan op de kamer.
 • De toegang van externe dienstenaanbieders (kappers, niet-medische contactberoepen) tot het woonzorgcentrum volgt de regels die het Overlegcomité daarvoor vastlegt. Voorafgaande testing (kan bv de dag zelf ook via antigeen sneltesten) wordt sterk aangeraden. Externe animatoren zijn vooralsnog niet welkom.

 

Ook hier wijzigt er niets ingrijpend. Bezoek in de voorziening blijft enkel één op één  (dus GEEN twee bezoekers op hetzelfde bezoekmoment). Op dit moment is er één vast contact en een contact dat om de twee weken kon wisselen. Vanaf 1 maart kunnen de twee contacten om de twee weken wisselen.

 

Daarbij herinnert de Taskforce aan de mogelijkheid om sneltesten af te nemen bij bezoekers.

 

Deze regels gelden zowel voor gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners in de voorziening. De niet-gevaccineerde bewoners genieten immers mee bescherming dankzij de groepsimmuniteit binnen de gevaccineerde voorziening. Zij mogen dus niet uitgesloten worden van gezamenlijke maaltijden of activiteiten.

 

De Taskforce beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. De viruscirculatie in de samenleving noopt tot voorzichtigheid.

 

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg: “De Taskforce is tevreden dat er meer ruimte komt voor de bewoners die de voorbije maanden weinig sociaal contact hadden. Tegelijkertijd onderschrijft de Taskforce de behoedzaamheid die de GEMS bepleit. Woonzorgcentra vormen geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Meer onderlinge contacten en meer bezoek zijn mogelijk, maar moeten in deze beginfase gecombineerd blijven met grote voorzichtigheid. Veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers, handhygiëne en testen bij symptomen moeten even rigoureus toegepast worden als daarvoor, ook door bezoekers. We kiezen er voor om duidelijk te stellen dat de woonzorgcentra voortaan maximaal net zoals de rest van de maatschappij de algemene regels zullen volgen die het Overlegcomité uitvaardigt bij versoepelingen. ”

 

Over volgende stappen voor meer bezoek- en contactmogelijkheden spreekt de Taskforce zich vandaag niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. De taskforce volgt hiervoor het GEMS-advies dat er eerst gemonitord moet worden welke effecten de vaccinatie nu heeft op de besmettingen en ziektelast in de woonzorgcentra. Een belangrijke stap zal sowieso de vaccinatie zijn van de overige kwetsbare groepen zoals de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in onze zorgvoorzieningen.

 

De cursieve tekst is een toelichting van CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Wat na vaccinatie?

 

Open hier de brochure

Tweede Vaccin

                                                                                                                                                               Brecht, 4 februari 2020
Beste bezoeker, bewoner
Donderdag 4 februari laatstleden hebben alle bewoners hun tweede dosis van het vaccin tegen het
gevreesde coronavirus gekregen. Onze medewerkers komen zaterdag 13 februari aan de beurt.
De vaccinatiebereidheid was groot. Alle bewoners en 99% van onze personeelsleden zijn
gevaccineerd. Dat is een enorm hoog vaccinatiepercentage en bewijst opnieuw dat bewoners en/of
hun vertrouwenspersoon/bewindvoerder zich ter dege bewust zijn van de noodzaak. En een dikke
pluim voor onze personeelsleden; niemand wil diegene zijn die een bewoner besmet met een
dodelijk virus.
Dat neemt niet weg dat de huidige maatregelen onverkort blijven gelden; vrijwelgeen enkele
bezoeker is momenteel gevaccineerd, er circuleren virusvarianten waarvan onvoldoende geweten is
of de huidige vaccins voldoende beschermen, het immuunsysteem van ouderen werkt minder
efficiënt, enz...
Er zijn meer dan voldoende redenen om de veiligheids- en hygiëne maatregelen te blijven
handhaven. Dat houdt ook in dat we de huidige bezoekersregeling verder zetten. ln de bijlage vind je
een folder van de overheid die voorgaande kort toelicht en verduidelijkt.
We merken dat de meerderheid van de bezoekers de voorschriften goed opvolgen. Dank je wel
daarvoor. Voor een beperkt aantal echter herhalen we een aantal aandachtspunten:
- De minimale haarverzorging moet je overlaten aan onze personeelsleden; zij dragen bij
zorgmomenten het juiste beveiligingsmateriaal. Er mag nog steeds GEEN kapster/kapper het
haar doen; dus zeker GEEN bezoekers!!! U heeft geen afdoende beschermingsmateriaal en
kan uw familielid besmetten.
- ldem voor de nagelverzorging. Bij medische noodzaak komt er op voorschrift een medische
pedicure die onder strikte veiligheidsvoorwaarden de passende en noodzakelijke zorg geeft.
- Een chirurgisch mondmasker MOET (ook voor de bewoner) en AFSTAND houden blijft een
NOODZAAK. Enkel bewoners die gezien hun mentale toestand (verregaande vormen van
dementie) onvoldoende notie hebben van de veiligheidsvoorschriften kunnen zich hier niet
aan houden.
- Wij laten nog steeds bezoek op de kamer toe; dat kan ALLEEN als op de kamer de
voorschriften gevolgd worden (mondmasker, afstand, deur OPEN voor voldoende ventilatie). - Dankzij onze vrijwilligers kunnen we alsnog bezoek toelaten; zij volgen de voorschriften en
zijn gemachtigd om bezoek dat er zich niet aan houdt erop te wijzen dat die maatregelen
dienen opgevolgd te worden. Wees zo attent om niet in discussie te gaan en andere
bezoekers met het ventileren van uw verzuchtingen op te houden. Houdt u aan de
voorschriften; ze zijn voor iedereen lastig...
Tot slot: in de media werd er gewag gemaakt van Ag-sneltesten voor bezoekers. ln overleg met de
coórdinerend en adviserend arts zullen wij die niet gebruiken. Veel belangrijker blijft het advies: voelt
u zich niet helemaalfit, heeft u een risicocontact gehad, komt u uit een rode zone - bli;f thuis, kom
niet op bezoek, contacteer uw huisarts, laat u testen en hervat het bezoek pas indien u zeker weet
dat u geen risico betekent voor uw bewoner, de andere bezoekers...
Met vriendelijke groeten, CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria
recht

 Tweede vaccin, geen bezoek                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       Brecht, 28 januari 2021

Beste familie, bewoner,

De tweede dosis van de vaccinatie tegen het coronavirus dat de levensbedreigende ziekte COVID-19
kan uitlokken, gaat voor onze bewoners door op donderdag 4 februari 2O21.
Om deze vaccinaties zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan er die dag geen bezoeken doorgaan in
het woonzorgcentrum. Huisartsen en ons personeel dienen zo veilig mogelijk te kunnen werken
tíjdens de toediening.
Vanaf vrijdag kunnen de bezoekmomenten gewoon hernomen worden.
Met dank voor jullie begrip. Deze vaccinaties dragen er toe bij dat we hopelijk binnen afzienbare tijd
naar een veiligere leefwereld kunnen terugkeren.


Met vriendelijke groeten,


CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Vaccinatie en bezoekregeling op Do 14/1

                                                                                                                                                                  Brecht, 8 januari 2021

Beste familie, bewoner,

 

De aangekondigde vaccinatie tegen het coronavirus dat de levensbedreigende ziekte COVID-19 kan uitlokken, gaat voor onze bewoners door op donderdag 14 januari e.k.

Om deze vaccinaties zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan er die dag geen bezoeken doorgaan in het woonzorgcentrum. Huisartsen en ons personeel dienen zo veilig mogelijk te kunnen werken tijdens de toediening.

Vanaf vrijdag kunnen de bezoekmomenten gewoon hernomen worden.

Met dank voor jullie begrip. Deze vaccinaties dragen er toe bij dat we hopelijk binnen afzienbare tijd naar een veiligere leefwereld kunnen terugkeren.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Vaccinatie bewoners                                                                                                                         

                                                                                                                                                       Brecht, 24 december 2020

Beste familie, bewoner,

 

 

In de loop van de maand januari 2021 kunnen we vaccineren tegen het coronavirus dat de ernstige levensbedreigende COVID-19 kan uitlokken.

Deze vaccinatie wordt zeer sterk aanbevolen voor mensen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Deze vaccinatie is niet verplicht. Voor de bewoners die zelf nog kunnen uitmaken of ze al dan niet gevaccineerd willen worden, stelt er zich verder geen probleem. Wij voorzien alvast voor elke bewoner vaccins.

Voor bewoners die niet meer zelf kunnen aangeven of ze een vaccinatie wensen (mensen met dementie, ernstige en blijvende hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte) doen we een uitdrukkelijke oproep aan de contactpersoon/vertegenwoordiger van de bewoner om ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen of we mogen vaccineren. U brengt best de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar de bewoner verblijft op de hoogte en u doet dat best schriftelijk.

Mocht u twijfels hebben over al dan niet vaccineren tegen COVID-19, kan u uw huisarts om advies vragen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Bron/brief 

 

Toestemming/weigering afdrukken

Toestemming/weigering vaccinatie COVID-19

 

 

 

 

Ondergetekende (naam contactpersoon/vertegenwoordiger)

 

optredend voor (naam bewoner)

 

die gezien mentale en/of gezondheidstoestand wilsonbekwaam is.

 

Geeft toestemming voor vaccinatie tegen COVID-19 (*)

of

Geeft GEEN toestemming tot vaccinatie (*)

 

(*) doorstrepen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

Handtekening,                                                                             Datum,

 

Opnieuw testen op Corona na beperkte besmetting

                                                                                                                                                          Brecht, 1 december 2020

 

Beste familieleden,

 

Donderdag 26 november en gisteren, maandag 30 november, zijn de bewoners die een hoog risico contact gehad hebben met de vorige week COVID-19 positief bevonden bewoners opnieuw getest. Hun testresultaten blijven negatief en zij ontwikkelen geen verdachte symptomen. Hun kamerisolatie wordt vandaag opgeheven en de normale bezoekregeling kan door de familie hervat worden. Zij worden door onze medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht. De COVID-19 positief geteste bewoners blijven nog onder de strikte quarantaine beschermingsmaatregelen tot en met donderdag 3 december. Bij hen blijft het bezoek beperkt tot één bezoeker per week. Zij hebben (nog steeds) geen symptomen en indien dat zo blijft, kan ook voor hen de normale bezoekregeling terug starten vanaf vrijdag 4 december. Ook hun familie wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

De personeelsleden die positief testten zijn na hun verplichtte quarantaine sedert zaterdag 28 november terug aan het werk. Alle medewerkers die een hoog risico contact gehad hebben en alle personeelsleden betrokken in de directe fysieke zorg aan bewoners zijn donderdag 26 november en een aantal onder hen maandag 30 november opnieuw getest. Zij blijven allemaal negatief voor corona.

De bewoners die niet meer onder kamerisolatie of quarantainemaatregelen staan kunnen terug zelf buitenhuis gaan. Opnieuw kunnen we echter niet voldoende benadrukken dat de algemene veiligheidsvoorschriften en vooral de beperking van het aantal mensen dat u thuis mag ontvangen moet nageleefd worden. Wij adviseren deze bezoeken buiten de voorziening te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

Na deze ervaring met een aantal besmettingen vragen wij aan de bezoekers uitdrukkelijk alle veiligheidsmaatregelen nog strikter op te volgen (met nadruk op AFSTAND houden en CORRECT dragen van een CHIRURGISCH mondmasker, deur van de kamer OPENLATEN voor voldoende ventilatie, handen VOOR-TIJDENS en NA het bezoek te ontsmetten…). Ook onze bewoners dragen tijdens het bezoek een CHIRURGISCH mondmasker en bij het verlaten van de kamer en in alle gemeenschappelijke ruimten wordt er door IEDEREEN ALTIJD een chirurgisch mondmasker gedragen.

We zijn opgelucht dat er niemand ziek geworden is en de besmetting door corona beperkt is gebleven. Wij blijven samen met jullie ons inspannen om het zo te houden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Bron/brief

Besmetting Corona                                                                                                     

                                                                                                                                                         Brecht, 2l- november 2O2O
Beste familieleden,


Vandaag, zaterdag 2l- november na de collectieve testafname van donderdag 19 november, werd bij
één of meerdere bewoners op de afdelingen Bloemenhof, Boomgaard en Bijenkorf een besmetting
met het coronavirus vastgesteld. Alle nodige veiligheidsmaatregelen werden getroffen en de
betrokken familieleden zijn op de hoogte gebracht. Ook een beperkt aantal personeelsleden testten
positief; zij werden verwittigd en blijven in quarantaine. Niemand van de huidige positief geteste
bewoners, noch personeelsleden vertonen ziektesymptomen.
Om verder verspreiding van het virus te voorkomen vragen wij aan de bezoekers uitdrukkelijk alle
veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen (met nadruk op AFSTAND houden en CORRECT dragen van
een CHIRURGISCH mondmasker, deur van de kamer OPENLATEN voor voldoende ventilatie...). Voor
de bewoners bij wie naar aanleiding van deze besmettingen bijkomende maatregelen zijn genomen
(druppel-contactisolatie; m.a.w. met bijkomende beschermingsmiddelen en verplicht op de kamer
blijven) is het bezoek ingeperkt tot één bezoeker en één dag per week. De betrokken familieleden
zijn ook over deze maatregelen individueel op de hoogte gebracht. Alle andere bewoners kunnen
voorlopig verder bezoek ontvangen volgens de huidige regeling.
Bewoners mogen (tot nader bericht) NIET meer naar huis meegenomen worden, noch zelf zonder
begeleiding het woonzorgcentrum verlaten. Tijdens de bezoekmomenten en mits het strikt volgen
van de veiligheidsvoorschriften kan er op het domein van het woonzorgcentrum gewandeld worden.
Wij houden u van de resultaten op de hoogte via https://www.sintmariabrecht.be. Mocht uw
familielid alsnog besmet zijn, dan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht door hetzij de huisarts,
de Coördinerend en Adviserend Arts of de hoofdverpleegkundige.


Met vriendelijke groeten,
CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Bron/brief

 Geen bezoek op do19 november door COVID screening

                                                                                                                                                            Brecht 16 november 2020

 

Beste familie/bezoekers/bewoners,

 

De overheid beschikt terug over voldoende testmateriaal. De woonzorgcentra die coronavrij zijn gebleven worden als eerste terug collectief getest.

Bij alle personeelsleden en alle bewoners van Sint Maria worden die nu donderdag 19 november afgenomen.

Dit is een intensieve en logistiek veeleisende opdracht. Onze verpleegkundigen en de coördinerend en adviserend huisarts (voor de testafname van de personeelsleden bijgestaan door de arbeidsgeneesheer) zullen er de ganse dag voor nodig hebben.

Vandaar dat er uitzonderlijk donderdag 19 november 2020 GEEN BEZOEK kan doorgaan.

We hopen op uw begrip en we brengen u zo snel als mogelijk op de hoogte van de onderzoeksresultaten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

Bron/brief

Nieuwe bezoekregelening m.i.v. maandag 2 november 2020  

 

                                                                                                                                                                Brecht, 28 oktober 2020

 

Beste bezoekers en bewoners,

 

De Vlaamse Regering kondigde dinsdag 27 oktober l.l. bijkomende maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft gevolgen voor onze bestaande bezoekregeling.

 

Ondanks dat er op dit moment geen gekende besmettingen zijn in ons woonzorgcentrum, moeten wij de huidige bezoekregeling herzien en verstrengen. Vooral voor grotere families en werkende familieleden/vrienden/kennissen heeft dit (opnieuw) een grote impact.

 

Wij willen echter samen met u dat de bewoner elke dag verder bezoek zal kunnen ontvangen. Dat kunnen we echter alleen garanderen zolang er geen besmettingen in huis zijn.

 

Met ingang van maandag 2 november 2020 zal voor de duur van deze maatregel slechts één bezoeker het vaste contact uitmaken en kan op tweewekelijkse basis een tweede bezoeker toegelaten worden (echter NIET TESAMEN op één bezoekmoment – u moet dit binnen familie/vrienden/kennissenkring uitdrukkelijk goed afspreken).

 

 

 

Bezoek:

 • Bezoek is dagelijks mogelijk, ook op zaterdag en zondag, tussen 13.30 en 15.30 uur. Wij willen u vriendelijk vragen deze uren te respecteren. We zijn heel dankbaar te kunnen rekenen op talrijke vrijwilligers om het bezoekgebeuren mee in goede banen te leiden, en willen hen dan ook de mogelijkheid geven dagelijks tijdig te kunnen afsluiten.
 • Bezoek ’s avonds is mogelijk op woensdagavond tussen 18 en 19 uur. Gelieve ons hiervoor eerst telefonisch te contacteren op het algemeen nummer 03 330 11 40 om de nodige afspraken hieromtrent te kunnen maken.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer van de bewoner; niet in de leefruimten en/of zithoekjes.
 • We staan maximum 1 bezoeker toe per bezoekmoment. Op tweewekelijkse basis kan een tweede persoon eveneens op bezoek komen. Spreek onderling goed af wie wanneer er op bezoek gaat, wie gedurende deze maatregel het vast contact/bezoeker wordt en wie de eerstvolgende twee weken als tweede bezoeker opgegeven wordt. Het voorkomt heel wat discussie en frustratie.
 • U dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst (geen handschoenen!!!). Registratie van uw gegevens blijft verplicht (naam, telefoonnummer en/of mailadres). Door u te registreren onderschrijft u de inhoud van de verklaring op eer (zie bijlage).
 • Na registratie gaat u onmiddellijk via de kortste route naar de kamer van de bewoner. Na het bezoek dient steeds het circulatieplan gevolgd te worden, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de parking bevindt (glazen gang).
 • Eten en drinken op de kamer is niet toegestaan. U mag iets meebrengen voor de bewoner maar wij vragen dit af te geven aan een medewerker verpleging/verzorging. Deze zal dit op de juiste plek bewaren en aan de bewoner bezorgen op een later tijdstip.
 • Wij vragen u nadrukkelijk alle vlakken die u heeft aangeraakt in de kamer te ontsmetten. Het nodige materiaal hiervoor vindt u terug in de gangen.
 • Onze bewoners kunnen voorlopig verder buitenhuis op bezoek zonder nadien in quarantaine te moeten gaan. We kunnen echter niet voldoende benadrukken dat de algemene veiligheidsvoorschriften en vooral de beperking van het aantal mensen dat u thuis mag ontvangen moet nageleefd worden. Wij adviseren deze bezoeken buiten de voorziening te beperken tot het hoogst noodzakelijke; met de huidige verspreiding van het virus loopt iedereen een sterk verhoogd risico op besmetting. Voor uw familielid kan dat dodelijk zijn; zij kunnen zonder dat ze dat zelf beseffen medebewoners bij terugkeer uit een onveilige bezoeksituatie besmetten.
 • De huidige regeling voor cafetaria blijft voorlopig behouden. Het sluitingsuur is 15 uur. Zo heeft u nog de nodige tijd om uw familielid mee te begeleiden naar de kamer en de voorziening voor 15.30 uur te verlaten. Algemene veiligheidsvoorschriften:
 •  
 •  
 • Op last van het Agentschap mogen wij geen dranken meer serveren aan bezoekers. Voor de bewoner die u begeleidt naar het cafetaria blijven onze vrijwilligers en personeelsleden op een veilige manier een drankje voorzien.
  • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testte. Heeft u of iemand van uw onmiddellijke gezinsleden ziektesymptomen, blijf dan weg uit de voorziening.
 • Bezoekers die een hoogrisico contact hadden of terugkeren uit een rode zone, mogen 14 dagen NIET op bezoek komen.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker (dat u zelf meebrengt) blijft voor ALLE bezoekers verplicht, ongeacht leeftijd of hoedanigheid (vaste bezoeker, bijkomende tweewekelijkse bezoeker), en dit gedurende de ganse bezoektijd. We blijven het dragen van een mondmasker door de bewoner ook aanmoedigen om het risico op besmetting tot een minimum te beperken. Wij vragen steeds de nodige afstand van 1,5 meter te behouden.
 • Een correcte handhygiëne dient steeds toegepast te worden! Handschoenen zijn niet toegelaten.

 

Wij rekenen alvast op jullie verantwoordelijkheidszin om deze regels te respecteren, bedankt alvast voor jullie inzet en geniet van jullie bezoek!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

 

 

Bijlage bij de richtlijn Bezoekersregeling WZC, CVK type 1, CVH en GAW-SFG infrastructureel gelinkt aan een WZC, toe te passen sinds 18 mei 2020.

 

VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER

 

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker): ..……………………..……..….…………………………………..………....

Adres: ……………………………………………………………………………..….……………………..……….……………………..…………………......…

telefoonnummer: ……………………………………………………..……….………………………….………………………………………….……..

e-mailadres: …………………………………………………………….….…….….……………………….……………..……………………………………

Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner): ……..…….……………………………….……………………………….…………

 

bevestigt hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de woonzorgvoorziening:

 • kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;
 • in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die moeten genomen worden.
 • op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien ikzelf:
 • nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus;

of

 • een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze periode;

of

 • tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen met een COVID-19 besmette persoon.

 

 

Opgemaakt te………………………………………………………… (plaats), op …………………………………………… (datum).

 

Handtekening,

Bron/brief 

Nieuwe bezoekregeling m.i.v. 19 oktober 2020

 

Brecht, 14 oktober 2020

 

 

Beste bezoekers en bewoners,

 

 

Met de sterk stijgende coronabesmettingen over gans België (in Brecht de afgelopen veertien dagen gemiddeld 248 besmettingen per 100.000 inwoners of 73 gekende nieuwe gevallen) moeten wij helaas de bezoekersregeling herzien en het aantal bezoekers per week beperken. Deze nieuwe regeling en aanbevelingen gaan in vanaf maandag 19 oktober 2020.

 

Wij blijven de bezoekersregeling afstemmen op zowel de provinciale als lokale besmettingsgraad van Covid, zoals reeds het uitgangspunt was bij voorgaande maatregelen. Met de beloofde ontwikkeling van de coronabarometer kan het zijn dat we nog striktere maatregelen dienen te treffen. Wij houden u op de hoogte.

 

In overeenstemming met onderstaande zal er m.i.v. maandag 19 oktober 2020 slechts één bezoeker per bezoekmoment toegelaten worden en kunnen we slechts twee verschillende bezoekers per week toelaten.

Zo beperken we het besmettingsrisico van uw familielid en hopen we het woonzorgcentrum coronavrij te houden.

 

Wij beseffen dat dat vooral voor de grotere families en werkende familieleden opnieuw een ernstige inperking inhoudt; ondanks deze beperking kan de bewoner echter wel elke dag verder bezoek ontvangen.

 

 

BESMETTINGSRISICO

BEZOEK

Covid-19 positieve bewoner/medewerker

Bezoek is enkel mogelijk na toestemming van het WZC. Afhankelijk van de situatie zal in dit geval een tijdelijke bezoekbeperking gelden.

Hoge provinciale besmettingsgraad*

 

2 verschillende bezoekers per week per bewoner, max. 1 bezoeker per bezoekmoment.

Lage provinciale besmettingsgraad*

 

6 verschillende bezoekers per week per bewoner,

max. 2 bezoekers tegelijkertijd per bezoekmoment.

*Gebaseerd op de gegevens van Sciensano

 

Bezoek:

 • Bezoek is dagelijks mogelijk, ook op zaterdag en zondag, tussen 13u30 en 15u30. Wij willen u vriendelijk vragen deze uren te respecteren. We zijn heel dankbaar te kunnen rekenen op talrijke vrijwilligers om het bezoekgebeuren mee in goede banen te leiden, en willen hen dan ook de mogelijkheid geven dagelijks tijdig te kunnen afsluiten.
 • Bezoek ’s avonds is mogelijk op woensdagavond tussen 18u en 19u. Gelieve ons hiervoor eerst telefonisch te contacteren op het algemeen nummer 03 330 11 40 om de nodige afspraken hieromtrent te kunnen maken.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer van de bewoner; niet in de leefruimten en/of zithoekjes.
 • We staan maximum 1 bezoeker tegelijkertijd toe per bezoekmoment. Op weekbasis kunnen 2 verschillende mensen per bewoner op bezoek komen. Spreek dit onderling goed af. Het voorkomt heel wat discussie en frustratie.
 • U dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst (geen handschoenen!!!). Registratie van uw gegevens blijft verplicht (naam, telefoonnummer en/of mailadres). Door u te registreren onderschrijft u de inhoud van de verklaring op eer (zie bijlage).
 • Na registratie gaat u onmiddellijk via de kortste route naar de kamer van de bewoner. Na het bezoek dient steeds het circulatieplan gevolgd te worden, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de parking bevindt (glazen gang).
 • Eten en drinken op de kamer is niet toegestaan. U mag iets meebrengen voor de bewoner maar wij vragen dit af te geven aan een medewerker verpleging/verzorging. Deze zal dit op de juiste plek bewaren en aan de bewoner bezorgen op een later tijdstip.
 • Wij vragen u nadrukkelijk alle vlakken die u heeft aangeraakt in de kamer te ontsmetten. Het nodige materiaal hiervoor vindt u terug in de gangen.
 • Onze bewoners kunnen voorlopig verder buitenhuis op bezoek zonder nadien in quarantaine te moeten gaan. We kunnen echter niet voldoende benadrukken dat de algemene veiligheidsvoorschriften en vooral de beperking van het aantal mensen dat u thuis mag ontvangen moet nageleefd worden. Wij adviseren deze bezoeken buiten de voorziening te beperken tot het hoogst noodzakelijke; met de huidige verspreiding van het virus loopt iedereen een sterk verhoogd risico op besmetting. Voor uw familielid kan dat dodelijk zijn; zij kunnen zonder dat ze dat zelf beseffen medebewoners bij terugkeer uit een onveilige bezoeksituatie besmetten.
 • De huidige regeling voor cafetaria blijft voorlopig behouden. Het sluitingsuur is 15.00u. Zo heeft u nog de nodige tijd om uw familielid mee te begeleiden naar de kamer en de voorziening voor 15.30u te verlaten.  
 • Algemene veiligheidsvoorschriften:
 •  
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten. Bij terugkeer uit een risicogebied of rode zone dient u eerst uw huisarts te contacteren. Heeft u of iemand van uw onmiddellijke gezinsleden ziektesymptomen, blijf dan weg uit de voorziening.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker (dat u zelf meebrengt) blijft verplicht voor iedere bezoeker, ongeacht de leeftijd, en dit gedurende de ganse bezoektijd. We blijven het dragen van een mondmasker door de bewoner ook aanmoedigen om het risico op besmetting tot een minimum te beperken. Wij vragen steeds de nodige afstand van 1,5 meter te behouden.
 • Een correcte handhygiëne dient steeds toegepast te worden! Handschoenen zijn niet toegelaten.

 

Wij rekenen alvast op jullie verantwoordelijkheidszin om deze regels te respecteren, bedankt alvast voor jullie inzet en geniet van jullie bezoek!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

 

 

Bijlage bij de richtlijn Bezoekersregeling WZC, CVK type 1, CVH en GAW-SFG infrastructureel gelinkt aan een WZC, toe te passen sinds 18 mei 2020.

 

VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER

 

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker): ..……………………..……..….…………………………………..………....

Adres: ……………………………………………………………………………..….……………………..……….……………………..…………………......…

telefoonnummer: ……………………………………………………..……….………………………….………………………………………….……..

e-mailadres: …………………………………………………………….….…….….……………………….……………..……………………………………

Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner): ……..…….……………………………….……………………………….…………

 

bevestigt hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de woonzorgvoorziening:

 • kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;
 • in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die moeten genomen worden.
 • op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien ikzelf:
 • nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus;

of

 • een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze periode;

of

 • tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen met een COVID-19 besmette persoon.

 

 

Opgemaakt te………………………………………………………… (plaats), op …………………………………………… (datum).

 

Handtekening,

 

Bron/brief

Nieuwe bezoekregeling m.i.v.14 september

                                                                                                                                                           Brecht, 8 september 2020

 

Beste bezoekers en bewoners,

 

Wij zijn heel blij onze bezoekregels te kunnen versoepelen met ingang vanaf maandag 14 september 2020.

 

Wij blijven de bezoekersregeling afstemmen op zowel de provinciale als lokale besmettingsgraad van Covid, zoals reeds het uitgangspunt was bij voorgaande versoepeling.

 

Onderstaande bezoekregeling is dan ook van toepassing zolang de situatie gunstig blijft en er geen besmettingen in het woonzorgcentrum zijn. De bezoekregeling wordt wekelijks geëvalueerd.

 

BESMETTINGSRISICO

BEZOEK

Covid-19 positieve bewoner/medewerker

Bezoek is enkel mogelijk na toestemming van het WZC. Afhankelijk van de situatie zal in dit geval een tijdelijke bezoekbeperking gelden.

Hoge provinciale besmettingsgraad*

 

2 verschillende bezoekers per week per bewoner, max. 1 bezoeker per bezoekmoment.

Lage provinciale besmettingsgraad*

 

6 verschillende bezoekers per week per bewoner,

max. 2 bezoekers tegelijkertijd per bezoekmoment.

*Gebaseerd op de gegevens van Sciensano

 

Bezoek:

 • Bezoek is dagelijks mogelijk, ook op zaterdag en zondag, tussen 13u30 en 15u30. Wij willen u vriendelijk vragen deze uren te respecteren. We zijn heel dankbaar te kunnen rekenen op talrijke vrijwilligers om het bezoekgebeuren mee in goede banen te leiden, en willen hen dan ook de mogelijkheid geven dagelijks tijdig te kunnen afsluiten.
 • Bezoek ’s avonds is mogelijk op woensdagavond tussen 18u en 19u. Gelieve ons hiervoor eerst telefonisch te contacteren op het algemeen nummer 03 330 11 40 om de nodige afspraken hieromtrent te kunnen maken.
 • Bezoek kan doorgaan op de kamer van de bewoner.
 • We staan maximum 2 bezoekers tegelijkertijd toe per bezoekmoment. Op weekbasis kunnen 6 verschillende mensen per bewoner op bezoek komen.
 • U dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst. Registratie van uw gegevens is verplicht (naam, telefoonnummer en/of mailadres). Door u te registreren onderschrijft u de inhoud van de verklaring op eer (zie bijlage).
 • U begeeft zich na registratie onmiddellijk naar de kamer van de bewoner. Na het bezoek dient steeds het circulatieplan gevolgd te worden, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de parking bevindt (glazen gang).
 • Eten en drinken op de kamer is niet toegestaan. U mag iets meebrengen voor de bewoner maar wij vragen dit af te geven aan een medewerker verpleging/verzorging. Deze zal dit op de juiste plek bewaren en aan de bewoner bezorgen op een later tijdstip.
 • Wij vragen u nadrukkelijk alle vlakken die u heeft aangeraakt in de kamer te ontsmetten. Het nodige materiaal hiervoor vindt u terug in de gangen.
 • Onze bewoners mogen opnieuw buitenhuis op bezoek zonder nadien in quarantaine te moeten gaan. Ook buitenshuis dienen de algemene veiligheidsvoorschriften gerespecteerd te worden.
 • De huidige regeling voor cafetaria blijft behouden.     Algemene veiligheidsvoorschriften:
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten. Bij terugkeer uit een risicogebied of rode zone dient u eerst uw huisarts te contacteren.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker (dat u zelf meebrengt) blijft verplicht voor iedere bezoeker, ongeacht de leeftijd, en dit gedurende de ganse bezoektijd. We blijven het dragen van een mondmasker door de bewoner ook aanmoedigen om het risico op besmetting tot een minimum te beperken. Wij vragen steeds de nodige afstand van 1,5 meter te behouden.
 • Een correcte handhygiëne dient steeds toegepast te worden!

 

Wij rekenen alvast op jullie verantwoordelijkheidszin om deze regels te respecteren, bedankt alvast voor jullie inzet en geniet van jullie bezoek!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

 

 

Bijlage bij de richtlijn Bezoekersregeling WZC, CVK type 1, CVH en GAW-SFG infrastructureel gelinkt aan een WZC, toe te passen sinds 18 mei 2020.

 

VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER

 

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker): ..……………………..……..….…………………………………..………....

Adres: ……………………………………………………………………………..….……………………..……….……………………..…………………......…

telefoonnummer: ……………………………………………………..……….………………………….………………………………………….……..

e-mailadres: …………………………………………………………….….…….….……………………….……………..……………………………………

Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner): ……..…….……………………………….……………………………….…………

 

bevestigt hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de woonzorgvoorziening:

 • kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;
 • in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die moeten genomen worden.
 • op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien ikzelf:
 • nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus;

of

 • een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze periode;

of

 • tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen met een COVID-19 besmette persoon.

 

 

Opgemaakt te………………………………………………………… (plaats), op …………………………………………… (datum).

 

Handtekening,

 

Bron/brief 

Nieuwe bezoekregeling m.i.v. 31 augustus 2020

 

                                                                                                                           Brecht, 26 augustus 2020

 

Beste bezoekers en bewoners

 

 

Er is een nieuwe bezoekersregeling opgesteld die we de komende periode zullen hanteren. Er wordt immers vastgesteld dat de huidige maatregel te beperkend is voor zowel de bewoner als de bezoeker. In de toekomst zullen we de bezoekersregeling afstellen op zowel de provinciale (Antwerpen) als lokale (Brechtse) besmettingsgraad van Covid-19. Hiermee wordt er getracht een duidelijker kader te bieden.

 

 

BESMETTINGSRISICO

BEZOEK

Covid-19 positieve bewoner/medewerker

Geen bezoek op de desbetreffende afdeling. Dit is uiteraard te evalueren aan de hand van de situatie die zich dan voordoet.

Hoge provinciale besmettingsgraad*

 

2 verschillende bezoekers per week per bewoner

Lage provinciale besmettingsgraad*

 

6 verschillende bezoeker per week per bewoner

*Gebaseerd op de gegevens van Sciensano

 

Vanaf volgende week maandag (m.i.v. 31 augustus 2020) zullen er op weekbasis 2 verschillende bezoekers toegelaten worden. Dat wil zeggen: het bezoek blijft één op één (slechts één bezoeker per bezoekmoment) maar u kan in de loop van de week afwisselen. Met de huidige hoge besmettingsgraad in Brecht en op provincieniveau komen we zo toch toe aan de verzuchtingen van (grotere) families en/of familieleden die beroepsactief zijn en/of verder weg wonen.

 

We hanteren deze bezoekregeling en evalueren op weekbasis. Mochten we deze regeling verder kunnen versoepelen (6 verschillende bezoekers per week), dan brengen we u zo spoedig op de hoogte.

 

De algemene bezoekersrichtlijnen van 27 juli 2020 blijven verder gelden. Gelieve deze goed te blijven volgen (zie de ommezijde).

 

 

U wordt alvast bedankt voor uw inzet.

 

Met vriendelijke groeten,

 

CRA-directie-hoofdverpleging WZC St.- Maria

 

 

Bezoekrichtlijnen

-De bezoekuren zijn van 13u30 tot 15u en dit van maandag t.e.m. zaterdag (cafetariaregeling blijft behouden volgens afdeling zoals het was, er wordt nu een plexi-scherm voorzien op elke tafel).

-Maximum één bezoeker per bewoner per bezoekmoment.

-U dient zich steeds te registreren bij binnenkomst (verplicht naam, telefoonnummer en/of mailadres). Door u te registreren onderschrijft u de inhoud van de verklaring op eer (in de bijlage).

-Temperatuur meten thuis ,bij temperatuur van 37,5 of hoger moet u thuis blijven.

-Indien u uit een risicogebied komt, temperatuursverhoging hebt, COVID-19 gerelateerde symptomen heeft, een recente ziekenhuisopname achter de rug hebt à blijf thuis !! (U kan ons steeds telefonisch bereiken zodat wij uw familielid kunnen informeren).

-Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht en dit blijft gedurende de ganse bezoektijd op, indien mogelijk zal de bewoner ook van mondmasker voorzien worden door ons.

 

Instructiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=lRzNVh71lSk.

 

-Verboden te eten of te drinken op de kamer , u mag iets meenemen maar u geeft dit af aan de verzorging of verpleging; zij zullen dit op de juiste plek zetten en aan de bewoner bezorgen op een later tijdstip.

-Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van ons WZC en het verlaten en zo nodig ook tussendoor ( er staan mandjes met ontsmetting op de gangen).

Instructiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=fFKXAoVYbjA

-Wij vragen ook nog eens om steeds alles te ontsmetten wat je in de kamer hebt aangeraakt inclusief toilet zo u dit gebruikt hebt (wij raden toiletgebruik wel af ).

-Volg steeds het circulatieplan, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de parking bevindt (glazen gang).

-het Agentschap raadt het bezoek op de kamer nog steeds uitdrukkelijk af. Indien u de bewoner toch op de kamer bezoekt, mag u de kamer enkel verlaten om naar huis te gaan. De kamerdeur MOET open blijven. Bezoekers mogen geen contact hebben met andere bewoners of personeelsleden. Indien er vragen zijn kan u op de kamer altijd even op de bel drukken; wij staan u graag te woord op de kamer. Indien u uw familielid niet op de kamer treft: u gaat rechtstreeks naar de kamer van uw familielid, u belt en het personeel/vrijwilliger brengt uw familielid naar de kamer. U gaat niet zelf op zoek naar uw familielid op de afdeling.

-Wij stimuleren om het bezoek zoveel mogelijk buiten te laten gebeuren, er zullen tafels en stoelen voorzien vooraan op het terras aan de cafetaria (zonder drankverbruik ). Afstand houden geldt hier ook , steeds min 1,5 m a.u.b.!!

-U mag met de bewoner gaan wandelen maar u draagt dan beiden een mondmasker en u blijft op het domein van het rusthuis !

-Bewoners mogen in deze fase van lokale en provinciale besmettingsgraad nog niet naar huis genomen worden om er te gaan eten; ook restaurantbezoekjes zijn niet toegelaten.

-Zakelijke afspraken zoals consultaties, bankbezoek of notaris enz… kunnen nog wel na overleg met diensthoofden en/of directie. Pedicure kan enkel nog als het essentieel is en enkel door erkende pedicuren (niet door familieleden).

Bijlage bij de richtlijn Bezoekersregeling WZC, CVK type 1, CVH en GAW-SFG infrastructureel gelinkt aan een WZC, toe te passen sinds 18 mei 2020.

 

VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER

 

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker): ..……………………..……..….…………………………………..………....

Adres: ……………………………………………………………………………..….……………………..……….……………………..…………………......…

telefoonnummer: ……………………………………………………..……….………………………….………………………………………….……..

e-mailadres: …………………………………………………………….….…….….……………………….……………..……………………………………

Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner): ……..…….……………………………….……………………………….…………

 

bevestigt hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de woonzorgvoorziening:

 • kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;
 • in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die moeten genomen worden.
 • op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien ikzelf:
 • nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een vermoeden geven van een besmetting van het COVID-19 virus;

of

 • een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze periode;

of

 • tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen met een COVID-19 besmette persoon.

 

 

Opgemaakt te………………………………………………………… (plaats), op …………………………………………… (datum).

 

Handtekening,

 

Verklaring op eer afdrukken

 Verduidelijkingen bij de huidige bezoekregeling

 

Brecht, 4 augustus 2020

 

Verduidelijkingen bij de huidige bezoekregeling

 

Ondanks de nog steeds toenemende coronabesmettingen (ook in Brecht) willen we bezoek mogelijk blijven houden.

De verstrenging (één dezelfde bezoeker per week; verklaring op eer, e.a.) is erop gericht het besmettingsrisico voor onze bewoners zo klein mogelijk te houden.

De meeste bezoekmomenten verlopen goed. Veruit de meeste familieleden houden zich strikt aan de maatregelen en zijn opgelucht dat bezoek onder veilige omstandigheden verder kan gezet worden.

Ook ons cafetaria kunnen we openhouden. De vaste gebruikersdagen per afdeling zorgen ervoor dat uw bezoek met uw familie bij een drankje op een wat aangenamere manier verloopt.

Er zijn echter een aantal aandachtspunten die onze vrijwilligers en personeel zijn opgevallen na de eerste volle week onder de nieuwe bezoekregeling die om verduidelijking vragen.

De beperking tot één vaste bezoeker per week per bewoner (en na een verklaring op eer dat u coronavrij bent) heeft weinig zin wanneer u uw familielid mee naar de tuin neemt waar andere familieleden/vrienden/buren/kennissen de bewoner opwachten. Bij een mogelijke infectie is tracering onmogelijk. Ten andere: de verklaring op eer heeft enkel op u als bezoeker betrekking. Andere niet-geregistreerde bezoekers kunnen uw familielid besmetten. Dus voor alle duidelijkheid: één en dezelfde bezoeker per week per bewoner, geen enkele andere; ook niet in de tuin of waar dan ook. In het belang van onze bewoners mag deze regel mag NIET overtreden worden.

Een mondmasker correct dragen en tijdens het bezoek niet afzetten, handen grondig wassen en/of ontsmetten zijn van cruciaal belang. Alleen in het cafetaria, wanneer u veilig aan de tafel geïnstalleerd bent, kan het mondmasker af. Vandaar dat samen eten en drinken op de kamer van de bewoner NIET toegestaan is. De overheid ontraadt bezoek op de kamer. Soms kan het niet anders maar uitgerekend dan moeten alle veiligheids -en hygiënemaatregelen meer dan strikt gevolgd worden. De kamer moet voldoende verlucht blijven (vandaar dat de deur niet mag gesloten worden, alle oppervlakten die aangeraakt worden dienen correct ontsmet te worden, liefst GEEN gebruik maken van het toilet van de bewoner, enzovoort). Al deze maatregelen hebben een grondige reden.

Bij bezoek op de kamer geven we een belangrijk aandachtspunt mee: u gaat rechtstreeks via de kortste weg naar de kamer van uw familielid; is de bewoner afwezig dan gaat u niet zelf op zoek op de afdeling; u gebruikt het oproepsysteem (rode knop) en wacht tot het personeel u verder helpt. Op het einde van uw bezoek volgt u het circulatieplan. Het brengt u op een veilige manier en via de kortste weg naar de uitgang. U mag de voorziening enkel via de hoofdingang terug binnengaan.

De uitgang ter hoogte van de glazen gang is GEEN ingang.

Tenslotte is van het allergrootste belang: onze vrijwilligers zijn onmisbaar om het bezoek verder mogelijk te maken. Van de meeste bezoekers krijgen zij appreciatie. Er blijken echter mensen te zijn die hun frustraties omwille van de coronabezoekregeling op hen botvieren. Dat is ongehoord en ontoelaatbaar…

Aan alle andere familieleden en bezoekers: van harte dank voor het respecteren van de voorschriften en voor je vriendelijk woord voor vrijwilligers en personeelsleden.

Frank Willeme

Directeur WZC St.-Maria

 

Update 4/8/2020

Bron/brief

Nieuwe richtlijnen vanaf woensdag 29 juli 2020

                                                                                                                                                                    Brecht, 28 Juli 2020

 

Beste bezoekers en bewoners,

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de provincie Antwerpen moeten wij onze huidige bezoekregeling terug aanpassen. Deze richtlijnen worden ons opgelegd door de overheid en zijn tot stand gekomen in overleg met burgemeester, directie en diensthoofden.

Nieuwe richtlijnen vanaf woensdag 29 juli 2020:

-De nieuwe bezoekuren zijn van 13u30 tot 15u en dit van maandag t.e.m. zaterdag ( cafetariaregeling blijft behouden volgens afdeling zoals het was, er wordt nu een plexi-scherm voorzien op elke tafel).

-Maximum 1 dezelfde bezoeker per bewoner per week. D.w.z. dat u volgens de richtlijnen van de “bubbel” van 5 de bewoner moet meerekenen in uw persoonlijke bubbel. U zal uw bubbel van 5 ook ten allen tijden moeten kunnen bewijzen aan de hand van contactgegevens, hou hier rekening mee. Indien er volgende week iemand anders van de familie op bezoek komt, contactgegevens en verklaring op eer op voorhand doorgeven (blanco documenten verkrijgbaar bij onthaal).

-U dient zich steeds te registreren bij binnenkomst (verplicht telefoonnummer en/of mailadres).

-Temperatuur meten thuis , bij temperatuur van 37,5 of hoger moet u thuis blijven.

-Indien u uit een risicogebied komt, temperatuursverhoging hebt, COVID-19 gerelateerde symptomen heeft, een recente ziekenhuisopname achter de rug hebt à blijf thuis !! (U kan ons steeds telefonisch bereiken zodat wij uw familielid kunnen informeren).

-U zal verplicht een verklaring op eer dienen te ondertekenen dat u de afgelopen 14 dagen geen COVID-19 gerelateerde symptomen heeft gehad.

-Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht en dit blijft gedurende de ganse bezoektijd op, indien mogelijk zal de bewoner ook van mondmasker voorzien worden door ons.

-Verboden te eten of te drinken op de kamer , u mag iets meenemen maar u geeft dit af aan de verzorging of verpleging; zij zullen dit op de juiste plek zetten en aan de bewoner bezorgen op een later tijdstip.

-Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van ons WZC en het verlaten en zo nodig ook tussendoor ( er staan mandjes met ontsmetting op de gangen).

-Wij vragen ook nog eens om steeds alles te ontsmetten wat je in de kamer hebt aangeraakt inclusief toilet zo u dit gebruikt hebt (wij raden toiletgebruik wel af ).

-Volg steeds het circulatieplan, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de parking bevindt (glazen gang).

-het Agentschap raadt het bezoek op de kamer uitdrukkelijk af. Indien u de bewoner toch op de kamer bezoekt, mag u de kamer enkel verlaten om naar huis te gaan. De kamerdeur MOET open blijven. Bezoekers mogen geen contact hebben met andere bewoners of personeelsleden. Indien er vragen zijn kan  u op de kamer altijd even op de bel drukken; wij staan u graag te woord op de kamer. Voor de bezoekers van de afdeling De Bijenkorf: u gaat rechtstreeks naar de kamer van uw familielid, u belt en het personeel/vrijwilliger brengt uw familielid naar de kamer.  U gaat niet zelf op zoek naar uw familielid op de afdeling.

-Wij stimuleren om het bezoek zoveel mogelijk buiten te laten gebeuren, er zullen tafels en stoelen voorzien vooraan op het terras aan de cafetaria (zonder drankverbruik ). Afstand houden geldt hier ook , steeds min 1,5 m a.u.b.!!

-U mag met de bewoner gaan wandelen maar u draagt dan beiden een mondmasker en u blijft op het domein van het rusthuis !

-Bewoners mogen niet meer mee naar huis genomen worden om er te gaan eten, ook restaurantbezoekjes zijn niet meer toegelaten.

-Zakelijke afspraken zoals consultaties, bankbezoek of notaris enz… kunnen nog wel na overleg met diensthoofden en/of directie.

-Pedicure kan enkel nog als het essentieel is en enkel door erkende pedicuren (niet door familieleden)

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen hebt.

Wij hopen dat alles snel terug onder controle is zodat we deze richtlijnen opnieuw kunnen versoepelen.

 

 

 

Sven Deckers, burgemeester                                     Els Eelen, waarnemend algemeen directeur

 

 

 

Frank Willeme, directeur WZC Sint Maria             De diensthoofden WZC Sint Maria

Update 29/07/2020

Bron/brief

Bijlage document "Verklaring op eer"

Update 27/07/2020

Verstrengde maatregelen corona

                                                                                                                                                                      Brecht, 27 Juli 2020
Beste bezoekers en bewoners,
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de provincie Antwerpen moeten wij onze huidige
bezoekregeling terug aanpassen. Deze richtlijnen worden ons opgelegd door de overheid en zijn tot
stand gekomen in overleg met burgemeester, directie en diensthoofden.
Nieuwe richtlijnen vanaf woensdag 29 juli 2020:
-De nieuwe bezoekuren zijn van 13u30 tot 15u en dit van maandag t.e.m. zaterdag ( cafetariaregeling
blijft behouden volgens afdeling zoals het was, er wordt nu een plexi-scherm voorzien op elke tafel).
-Maximum 1 dezelfde bezoeker per bewoner per week. D.w.z. dat u volgens de richtlijnen van de
“bubbel” van 5 de bewoner moet meerekenen in uw persoonlijke bubbel. U zal uw bubbel van 10
ook ten allen tijden moeten kunnen bewijzen aan de hand van contactgegevens, hou hier rekening
mee. Indien er volgende week iemand anders van de familie op bezoek komt, contactgegevens en
verklaring op eer op voorhand doorgeven (blanco documenten verkrijgbaar bij onthaal).
-U dient zich steeds te registreren bij binnenkomst (verplicht telefoonnummer en/of mailadres).
-Temperatuur meten thuis , bij temperatuur van 37,5 of hoger moet u thuis blijven.
-Indien u uit een risicogebied komt, temperatuursverhoging hebt, COVID-19 gerelateerde
symptomen heeft, een recente ziekenhuisopname achter de rug hebt  blijf thuis !! (U kan ons
steeds telefonisch bereiken zodat wij uw familielid kunnen informeren).
-U zal verplicht een verklaring op eer dienen te ondertekenen dat u de afgelopen 14 dagen geen
COVID-19 gerelateerde symptomen heeft gehad.
-Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht en dit blijft gedurende de ganse
bezoektijd op, indien mogelijk zal de bewoner ook van mondmasker voorzien worden door ons.
-Verboden te eten of te drinken op de kamer , u mag iets meenemen maar u geeft dit af aan de
verzorging of verpleging; zij zullen dit op de juiste plek zetten en aan de bewoner bezorgen op een
later tijdstip.
-Ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van ons WZC en het verlaten en zo nodig
ook tussendoor ( er staan mandjes met ontsmetting op de gangen).
-Wij vragen ook nog eens om steeds alles te ontsmetten wat je in de kamer hebt aangeraakt inclusief
toilet zo u dit gebruikt hebt (wij raden toiletgebruik wel af ).
-Volg steeds het circulatieplan, de pijlen leiden u naar de uitgang die zich aan de zijkant van de
parking bevindt (glazen gang).
-het Agentschap raadt het bezoek op de kamer uitdrukkelijk af. Indien u de bewoner toch op de
kamer bezoekt, mag u de kamer enkel verlaten om naar huis te gaan. De kamerdeur MOET open
blijven. Bezoekers mogen geen contact hebben met andere bewoners of personeelsleden. Indien er
vragen zijn kan u op de kamer altijd even op de bel drukken; wij staan u graag te woord op de
kamer. Voor de bezoekers van de afdeling De Bijenkorf: u gaat rechtstreeks naar de kamer van uw
familielid, u belt en het personeel/vrijwilliger brengt uw familielid naar de kamer. U gaat niet zelf op
zoek naar uw familielid op de afdeling.
-Wij stimuleren om het bezoek zoveel mogelijk buiten te laten gebeuren, er zullen tafels en stoelen
voorzien vooraan op het terras aan de cafetaria (zonder drankverbruik ). Afstand houden geldt hier
ook , steeds min 1,5 m a.u.b.!!
-U mag met de bewoner gaan wandelen maar u draagt dan beiden een mondmasker en u blijft op
het domein van het rusthuis !
-Bewoners mogen niet meer mee naar huis genomen worden om er te gaan eten, ook
restaurantbezoekjes zijn niet meer toegelaten.
-Zakelijke afspraken zoals consultaties, bankbezoek of notaris enz… kunnen nog wel na overleg met
diensthoofden en/of directie.
-Pedicure kan enkel nog als het essentieel is en enkel door erkende pedicuren (niet door
familieleden)
Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen hebt.
Wij hopen dat alles snel terug onder controle is zodat we deze richtlijnen opnieuw kunnen
versoepelen.
Sven Deckers, burgemeester Els Eelen, waarnemend algemeen directeur
Frank Willeme, directeur WZC Sint Maria De diensthoofden WZC Sint Maria

Bron/brief 27/07/2020

              Nieuwe Update/ Cafetaria het Sluisken

 

      
brief/bron                                                                                                                                                Brecht, 8 juli 2020

Beste familie, beste bezoeker,

Via deze weg laten wij u weten dat de cafetaria van het Sluisken vanaf 20 juli as. opnieuw geopend zal zijn, enkel voor de bewoners van het WZC en volgens volgend schema:

 • Maandag: geopend voor bewoners Vlindertuin, van 13u30 tot 15u.
 • Woensdag: geopend voor bewoners Bloemenhof en Boomgaard, van 13u30 tot 15u.
 • Vrijdag: geopend voor bewoners Bijenkorf, van 13u30 tot 15u.

Hierbij dienen volgende veiligheidsrichtlijnen in acht genomen te worden:

 • U wordt bediend aan tafel, er worden geen bestellingen aan de toog gedaan
 • Max. 3 personen aan 1 tafel, uit dezelfde familiebubbel
 • Iedereen draagt een mondmasker bij transport naar de cafetaria en nadien terug bij het transport naar de kamer. Enkel aan tafel kunnen de mondmaskers afgezet worden.
 • Iedereen dient aan zijn eigen tafel te blijven. Wij vragen geen “gezelligheidsbabbels” te voeren aan andere tafels.
 • In de cafetaria kunnen geen dranken besteld worden om te consumeren op de kamer van de bewoner om te veel passage en inmenging van verschillende bubbels te vermijden.

 

Verder blijven de afgesproken richtlijnen voor bezoek gelden, mits enkele versoepelingen (in het vet gedrukt) die onmiddellijk ingaan:

  • U komt niet op bezoek als u ziek bent of de afgelopen 14 dagen symptomen hebt gehad.
  • U komt niet op bezoek als u de laatste 14 dagen positief bent getest op COVID-19.
  • Voor uw vertrek controleert u thuis uw temperatuur. Indien deze hoger is dan 37,5° komt u niet op bezoek in het WZC.
  • Bezoek is toegelaten van MAANDAG tot en met ZATERDAG van 13.30u-16u. Buiten deze uren blijven de deuren van het WZC gesloten.
  • Er mogen dagelijks maximaal 2 personen op bezoek komen met wekelijks maximaal 10 verschillende personen.
 • Bij aankomst ontsmet u eerst uw handen en registreert u vervolgens uw gegevens. Daarna gaat u onmiddellijk naar de kamer van uw familielid.
 • U bent verplicht om een chirurgisch mondmasker te dragen, ongeacht de leeftijd, zowel tijdens een bezoek op de kamer als een wandeling in de buitenlucht. U kan chirurgische mondmaskers aankopen bij uw apotheker.
 • Bij een kamerbezoek moeten onze bewoners geen mondmasker dragen, maar MOET de afstand van 1,5m gerespecteerd worden. De kamerdeur blijft open tijdens uw bezoek.

 

 

 

 

  • Na een bezoek op de kamer dient u ALLE oppervlakken en klinken in de kamer zelf te ontsmetten met de daarvoor voorziene materialen die op de gang zullen staan in de grijze mandjes. De gebruikte doekjes mag u op de kamer in de vuilbakjes gooien.
  • Er mogen maximaal 2 personen gelijktijdig de lift gebruiken. Ook in de lift en gemeenschappelijke ruimten van het WZC dient u een mondmasker te dragen.
 • Wij willen nogmaals vragen het WZC te verlaten via de pijlen op de afdeling van uw familielid. De pijlen leiden tot de glazen gang aan de warme tuin, waar de uitgang is.
  • Indien het weer het toelaat, vragen wij om zoveel mogelijk met de bewoner in de buitenlucht te gaan om te wandelen.
 • De bewoner is niet verplicht voor wandelingen in buitenlucht een mondmasker op te zetten. Bezoekers blijven ook bij wandelingen in de buitenlucht een chirurgisch masker dragen.
 • Huisdieren mogen mee op bezoek komen in het woonzorgcentrum.
 • U kan een bewoner meenemen buitenhuis enkel voor essentiële verplaatsingen (tandarts, specialist, consultaties) of een bezoek bij u thuis. Gelieve dit steeds te melden aan het personeel van de afdeling. Indien u zelf rijdt met de auto, dient u de bewoner op de achterbank te plaatsen en alle inzittenden moeten een mondmasker dragen. Blijf ook bij een thuisbezoek uw maskers dragen (voor de bewoner is dit niet noodzakelijk), de nodige handhygiëne toepassen en de afstand van 1,5m bewaren!
 •  
 • Bezoek van een bewoner bij u thuis is enkel mogelijk tijdens de hierboven vermelde bezoekuren. Een bezoek met een bewoner aan horecazaken of winkels is verboden.

Wij beseffen heel goed dat dit heel veel informatie is, toch is het heel belangrijk deze grondig door te nemen alvorens u op bezoek komt. Wij willen u eveneens vragen onderling af te spreken wie wanneer op bezoek gaat komen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Liselotte Hofmans

Coördinator sociaal huis


Nieuwe versoepelingen/bezoek  m.i.v. 29 juni 2020

 

Update 24/06/2020
Bron/brief


Beste familie, beste bezoeker,

Wij hebben de nieuwe bezoekregeling de afgelopen 2 weken als zeer positief ervaren, zowel voor de families als voor onze bewoners. Alles is vlot en veilig verlopen waardoor wij enkele versoepelingen kunnen doorvoeren. De onderstaande regeling geldt in principe voor de ganse zomerperiode met ingang vanaf maandag 29/6/2020. Indien noodzakelijk kan deze op ieder ogenblik opnieuw worden gewijzigd.

Mogen wij jullie vragen om volgende maatregelen goed door te nemen en deze ook na te leven tijdens uw bezoek. Het welzijn en de gezondheid van u en onze bewoners blijven onze prioriteit.

  • U komt NIET op bezoek als u ziek bent of de afgelopen 14 dagen symptomen hebt gehad.
  • U komt NIET op bezoek als u de laatste 14 dagen positief bent getest op COVID-19.
  • Voor uw vertrek controleert u thuis uw temperatuur. Indien deze hoger is dan 37,5° komt u NIET op bezoek in het WZC.
 • Bezoek is toegelaten van MAANDAG tot en met ZATERDAG van 13.30u-16u. Buiten deze uren blijven de deuren van het WZC gesloten.
  • Er mogen dagelijks maximaal 2 personen op bezoek komen met wekelijks maximaal 10 verschillende personen.
  • Bij aankomst registreert u zelf uw gegevens: u noteert uw naam, telefoonnummer en de naam van de bewoner waar u op bezoek gaat. Na het registreren ontsmet u uw handen en gaat u rechtstreeks naar de kamer van uw familielid. Na uw bezoek verlaat u ook zo snel mogelijk het gebouw via de aangegeven weg (ingang is de hoofdingang, uitgang is langs de glazen gang/warme tuin). 2 bezoekers ineens dienen zich ook apart te registreren.
  • U krijgt per bezoeker per keer een kaartje dat u aan de buitenkant van de kamerdeur hangt. Op die manier kunnen wij het overzicht bewaren van waar er bezoek is en hoeveel bezoekers er aanwezig zijn bij een bewoner. Deze kaartjes mag u gewoon laten hangen als u naar huis gaat.
  • U bent VERPLICHT om een chirurgisch mondmasker te dragen, ongeacht de leeftijd, zowel tijdens een bezoek op de kamer als een wandeling in de buitenlucht. Een stoffen mondmasker is niet langer voldoende. U kan chirurgische mondmaskers aankopen bij uw apotheker.
  • Bij een kamerbezoek moeten onze bewoners geen mondmasker dragen, maar MOET de afstand van 1,5m gerespecteerd worden. De kamerdeur blijft open tijdens uw bezoek.
  • Na een bezoek op de kamer dient u ALLE oppervlakken en klinken in de kamer zelf te ontsmetten met de daarvoor voorziene materialen die op de gang zullen staan in de grijze mandjes. De gebruikte doekjes mag u op de kamer in de vuilbakjes gooien.
  • Er mogen maximaal 2 personen gelijktijdig de lift gebruiken. Ook in de lift en gemeenschappelijke ruimten van het WZC dient u een mondmasker te dragen.
  • Indien het weer het toelaat, vragen wij om zoveel mogelijk met de bewoner in de buitenlucht te gaan om te wandelen. 
  •  
  •  
  • De bewoner is verplicht voor wandelingen in buitenlucht een mondmasker op te zetten. Een mondmasker voor de bewoner kan u bekomen aan het onthaal van het WZC. Na uw wandeling brengt u het mondmasker van de bewoner terug binnen in de daarvoor voorziene waszak aan het onthaal.
  • Huisdieren mogen niet binnen in het woonzorgcentrum maar u kan uw huisdier wel meebrengen en de bewoner buiten bij het dier brengen.
 • U kan een bewoner meenemen buitenhuis enkel voor essentiële verplaatsingen (tandarts, specialist, consultaties) of een bezoek bij u thuis. Bezoek van een bewoner bij u thuis is enkel mogelijk tijdens de hierboven vermelde bezoekuren. Een bezoek met een bewoner aan horecazaken of winkels is VERBODEN. 
 • Indien u zelf rijdt met de auto, dient u de bewoner op de achterbank te plaatsen en alle inzittenden MOETEN een mondmasker dragen. Blijf ook bij een thuisbezoek uw maskers dragen, de nodige handhygiëne toepassen en de afstand van 1,5m bewaren!

Wij beseffen heel goed dat dit heel veel informatie is, toch is het heel belangrijk deze grondig door te nemen alvorens u op bezoek komt. Wij willen u eveneens vragen onderling af te spreken wie wanneer op bezoek gaat komen.

Indien wij vaststellen dat de afgesproken regels niet worden nageleefd bij bezoek kan er na overleg door directie beslist worden om de bewoner 14 dagen in quarantaine te plaatsen. Dit om de gezondheid van iedereen te kunnen blijven garanderen en het risico op mogelijke besmettingen maximaal te beperken.  

 

Met vriendelijke groeten,

Liselotte Hofmans

coördinator Sociaal Huis

Bezoekregeling m.i.v. 15 juni 2020


Update 10/06/2020

Brief

In de “buitenwereld” mogen we terug op café en kunnen we eindelijk (opnieuw) culinair genieten op restaurant. De “bubbels” worden groter en het coronavirus maakt dankzij ieders inspanningen minder slachtoffers. Helemaal weg is het natuurlijk nog niet (en het kan ook nog in alle hevigheid terugkomen indien we de hoogstnoodzakelijke hygiënemaatregelen over boord gooien).

Toch blijken de experts er gerust genoeg in om ook voor de meest kwetsbare bevolkingsgroep de zeer strikte maatregelen te versoepelen. We mogen de bezoekersregeling (geldend vanaf 18 mei) in ons woonzorgcentrum in overleg met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) herbekijken en binnen de mogelijkheden van ons huis vanaf woensdag 10 juni aanpassen.

Na grondig overleg gaan we bezoek op de kamer van onze bewoners terug toelaten. In eerste instantie zal dat in dezelfde frequentie zijn (maximaal één keer per week).  De voorziene tijd blijft echter beperkt tot ongeveer een half uur per bezoek. In onderlinge afspraak binnen jullie familie hoeft het ook niet elke keer dezelfde bezoeker te zijn. Wij moeten wel elk bezoek blijven registreren en temperaturen (bij koorts en andere COVID gerelateerde ziektesymptomen kan bezoek absoluut niet). Geef bij wisselende bezoekers door wie er de volgende keer komt. Bij mogelijke uitbraak is het immers van essentieel belang dat de bron kan getraceerd worden.

Deze nieuwe bezoekregeling gaat in vanaf maandag 15 juni. Jullie krijgen de nodige veiligheidsinstructies. Vrijwilligers en personeel zullen jullie begeleiden.

Vanaf vrijdag 19 juni (bij goed weer) zullen de wandelingen (onder begeleiding van personeel en vrijwilligers) én mits in acht name van de nodige veiligheidsmaatregelen (o.a. met masker) terug kunnen. Het gezellig samenzijn bij een goed glas in het dienstencentrum moet nog wachten.

Familie en/of vrienden kunnen vanaf woensdag 1 juli ook opnieuw plannen maken om met vader/moeder/partner een uitstap te maken (om bijvoorbeeld een keertje naar restaurant of op visite te gaan).

Deze vooruitzichten moeten bij een COVID-uitbraak echter herbekeken worden. Ook wanneer de komende weken mocht blijken dat het virus terug sterker circuleert en we de veiligheid van bewoners, personeel en bezoekers niet langer voldoende kunnen garanderen, zullen we deze versoepelingen kunnen herroepen.

Laat ons er samen alles aan doen om het niet zover te laten komen; (stukje bij beetje) terug uit ons kot en in het belang van de meest kwetsbaren: niet te zot…

 

Hartelijke groet

 

Frank

Bezoekregeling Woonzorgcentrum Sint Maria

Update 12/05/2020

 

Beste familie,

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft de woonzorgcentra de mogelijkheid om vanaf maandag 18 mei – onder de meest strikte veiligheidsmaatregelen – bezoek aan de bewoners te organiseren.

 
Zowel onze bewoners als ons personeel is virusvrij gebleven; wij willen dat graag zo houden.

 
In overleg met de coördinerend en adviserend arts zullen wij daarom volgende week maandag 18 mei en dinsdag 19 mei een zeer beperkt aantal bezoeken toelaten op duidelijk afgesproken tijdstippen en in een proefopstelling die de nodige veiligheid garandeert.

 
Deze bezoeken gaan niet door op de kamer van uw familielid, maar op een beveiligde plaats in het lokaal dienstencentrum Het Sluisken.

 
Er zal slechts één familielid per bewoner toegelaten worden. Dit dient elke keer dezelfde bezoeker te zijn. De familie overlegt onderling wie deze bezoeker wordt; wij vragen u daarbij in eerste instantie rekening te houden met de noden van de bewoner. Alleen dit familielid krijgt een persoonlijke afspraak en een schrijven met daarin een uitgebreide toelichting onder welke voorwaarden dit bezoek kan plaatsvinden en waaraan hij/zij zich te houden heeft. Het tijdstip en de dag kan u niet zelf bepalen.

 

Na de twee dagen op proef zullen we evalueren of deze uitgewerkte bezoekregeling voldoende veilig is. Het geeft ons de ruimte om – indien nodig – één en ander bij te sturen en bijkomende maatregelen te treffen.

 

Vanaf maandag 25 mei stellen we een bezoekregeling op die het mogelijk zou moeten maken dat elke bewoner hopelijk één keer per week bezoek kan krijgen. De bezoekmomenten gaan door tijdens werkdagen in een beperkt tijdslot van twintig minuten per bezoek.

 

Wij vragen dus nog wat geduld; niet iedereen kan tezelfdertijd op bezoek.

 

Dit schrijven wordt alleen aan de contactpersoon van de bewoner toegestuurd. Wij zullen deze brief ook op de blog www.sintmariabrecht.be publiceren.

 

Voor alle duidelijkheid: deze regeling geldt niet voor de families van wie de bewoner op dit moment palliatief-terminaal is. Zij hebben reeds een buitengewone bezoekregeling die in overleg met behandelend arts en directie afgesproken is.

 

Hartelijke groet,

 Frank Willeme

Coronanieuws

Update 07/05/2020

Beste Familie

Donderdag 23 april werden alle personeelsleden van het woonzorgcentrum Sint Maria getest op het coronavirus. Daarnaast testten we ook al de medewerkers van onze serviceflats, een aantal administratieve medewerkers, vrijwilligers actief in het woonzorgcentrum en de stagiaires.

De coördinerend en raadgevend arts, Lieve Peeters, de arbeidsarts van IDEWE en huisarts Beldé in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen hebben deze toch niet te onderschatten klus op een halve dag geklaard.

In totaal werden er een kleine honderdtwintig medewerkers getest. De resultaten van de staalafnames die we met eigen testmateriaal naar het vertrouwde labo stuurden (vrijwilligers, stagiaires, personeelsleden van de serviceflats en een aantal administratieve medewerkers) waren vrijdag 24 april al gekend. Tot ieders opluchting bleek er op dat moment niemand drager van het virus.

Zondag 26 april kwamen de resultaten van de testen van het Agentschap toe. Ook daaruit bleek niemand besmet te zijn met het coronavirus. De tot op heden geteste bewoners (enkel bewoners met klachten) bleken ook allemaal negatief. We kunnen echter niet voldoende benadrukken dat dit een momentopname is.

De aangekondigde versoepelingsmaatregelen vanaf 4 mei en vooral vanaf 11 mei (iedereen terug aan het werk, intensiever gebruik van het openbaar vervoer en vanaf 11 mei heropening van handelszaken) houden ons echter scherp. De kans dat onze medewerkers alsnog (buiten hun wil om) besmet worden door hun gezinsleden die terug aan het werk gaan, en sommige van hun kinderen die vanaf 15 mei terug naar school gaan is niet ondenkbeeldig.

Je zal dus op de blog www.sintmariabrecht.be meer foto’s zien verschijnen met gemaskerde medewerkers. In het vooruitzicht van een hoger besmettingsrisico voor het personeel door de exit- maatregelen, verstrengen we de interne beveiligingsvoorschriften. De meest recente update van de richtlijnen voor de woonzorgcentra verplichten alle externe en interne medewerkers, vrijwilligers en geregistreerde bezoekers een chirurgisch masker te dragen.

Deze week hebben we ook iedereen van een stoffen mondmasker kunnen voorzien. Nogmaals van harte dank aan alle vaardige handen die de zelfgemaakte maskers hebben geschonken.

De risicovolle periode die we tegemoet gaan, maakt het op dit moment evenmin mogelijk om bezoekers toe te laten. Het bezoekverbod is alvast verlengd tot minstens 17 mei (en indien de coronacijfers ongunstig blijven, zal dit verbod ook na 17 mei aangehouden blijven).

Wij blijven jullie op de hoogte houden van wat er leeft in ons woonzorgcentrum. Telefonisch blijven we bereikbaar, om vragen te beantwoorden, te vertellen hoe het gaat met uw dierbare. Aarzel niet, we staan echt graag ter beschikking.

 

Hartelijke groet

 

Frank Willeme

Bezoekverbod 

Update 17/04/2020

Bezoekverbod
Beste familie en kennissen van bewoners,
Gisteren versoepelde de Nationale Veiligheidsraad enkele maatregelen. Een aantal ervan waren verwacht
zoals o.a. het heropenen van de tuincentra en de doe-het-zelf-zaken. Niemand van ons had echter gedacht dat
de maatregelen om de meest kwetsbare groep in onze samenleving te beschermen ook versoepeld zouden
worden.
Deze versoepeling komt er uitdrukkelijk niet op onze vraag. Iemand die weet hoe het er in de woonzorgcentra
nu aan toegaat zou dit nooit durven voorstellen. De extra testen zitten nog maar in de beginfase.
Woonzorgcentrum Sint Maria heeft deze testkits zelfs nog niet gekregen.
Tot op vandaag leven wij in de overtuiging dat onze voorziening coronavrij is. Zonder testen tasten we echter in
het duister. Niemand kan met 100% zekerheid weten of je drager bent en/of je de ziekte zonder (al te) erge
symptomen doormaakt. Het is om die reden dat we sinds het begin van de maatregel die ons oplegt geen
bezoek meer toe te laten, pleiten voor voldoende beschermingsmateriaal en voor testen om iedereen –
bewoners, familie en medewerkers – zekerheid te geven.
We zijn ons ervan bewust hoe het bezoekverbod weegt op onze bewoners en op jullie. Het is al weken dat het
contact beperkt wordt door wat technologie of zwaaien op afstand. Wij vragen dit nog even vol te houden. Door
jullie doorzettingskracht, plichtsbewustzijn, maar in de eerste plaats jullie groot hart, is het tot nu toe gelukt om
het virus buiten de muren te houden. Laat ons dit samen nog even volhouden.
Het is niet mogelijk om nu reeds een datum te prikken wanneer we onze deuren weer openzetten en jullie met
een koffie of fris pintje een babbeltje kunnen laten doen in het dienstencentrum Het Sluisken. Maar die tijd komt.
Bezoek in ons woonzorgcentrum zal pas terug toegelaten worden wanneer dit op een veilige en ordentelijke
manier kan.
Wij blijven jullie op de hoogte houden van wat er leeft in ons woonzorgcentrum. Telefonisch blijven we
bereikbaar, om vragen te beantwoorden, te vertellen hoe het gaat met uw dierbare. Aarzel niet, we staan echt
graag ter beschikking.

Met warme groeten
Namens bestuur en personeel van Sint Maria
Frank Willeme

WZC is stand-by bij Corona besmetting

Tot op heden is er geen enkele bewoner of zorgverlener die positief test op het dragen van het Coronavirus in ons WZC. Er staat wel al een back-up plan klaar mocht het nodig zijn en dit onder leiding van Dr. Peeters Lieve.
Dus voorlopig is alles onder controle en elke dag zonder zieken vinken we af als een gewonnen dag!

Update 8/4/2020
Bijlage/ Brief Dr. Peeters